برچسب ها » centos 8 container

دانلود centos 8 docker image

ایمیج سنت او اس ۸ برای هم اکنون قابل استفاده است.

image لینوکس centos 8 توسط Centos Docker Official Images ایجاد شده است و هم اکنون قابل استفاده است .

برای دانلود می توانید از دستور زیر استفاده کنید

docker pull centos:8